Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 31

Đêm khuya, Tô Linh Phong và rồng con lén lút đi ra vườn lê, sau đó đi tới Bách Hương Cư ở phía đông Tô phủ.

.