Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị

Chương 3081:Tái tạo càn khôn

Những thứ này thánh nhân cơ hồ đều sắp tức bể phổi, bọn họ không chỉ có phải đối mặt đạt đến đỉnh điểm bất tường lực, còn muốn và mười lần số lượng trở lên vạn năm Hạn Bạt chiến đấu, cuối cùng còn phải tiếp nhận Tô Diễn nhạo báng.

Như vậy bất lợi cục diện, những thứ này thánh nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải!

Nguyên bản còn lấy là điều động bảy vị thánh nhân và nhiều cao thủ như vậy, Sát Nhân kiếm nhất định sẽ bắt vào tay, ai cũng không nghĩ ra cuối cùng lại sẽ rơi vào như vậy bất lợi cục diện bên trong!

Tô Diễn lại nói: "Lại không theo gò Đế Tân rút lui, các ngươi đồ tử đồ tôn sẽ phải chết sạch.

Đến khi những cái kia nhỏ cá tạp chết sạch sau đó, coi như đến phiên các ngươi.

Thánh nhân gì... Ta xem cũng không quá như vậy thôi, liền cỏn con này bất tường lực đều không thể ngăn cản."

"Ngươi!"

Thái Cực thánh địa thánh nhân giận đến cực điểm sau đó, một đầu tóc dài màu đen lại toàn bộ biến thành màu trắng bạc, đồng thời dưới chân vậy sinh ra một cái màu xanh Bát quái trận pháp!

Cái này màu xanh trong bát quái bên trong ẩn chứa vô cùng là mãnh liệt phong cách cổ xưa ý, còn có siêu phàm nhập thánh hơi thở truyền tới, chắc là Thái Cực thánh địa đè đáy rương tuyệt chiêu!

Mà Tô Diễn trên mặt tất cả đều là biểu tình hài hước: "Này, ngươi lúc đầu còn có cái này cùng lợi hại chiêu số, làm sao không sớm một chút dùng đến?

Cần phải đến khi mình đồ tử đồ tôn biến thành nửa chết nửa sống quái vật mới dùng sao?"

Thánh nhân nói: "Tô Diễn, ngươi đừng liều lĩnh! Cùng bổn tọa tiêu diệt những thứ này Hạn Bạt, tất nhiên đem ngươi bắt sống lùng bắt hồi Thái Cực thánh địa! Tất nhiên đem bảy mươi hai loại cực hình một kiện kiện toàn bộ làm ở ngươi trên mình! Nếu không khó tiêu bổn tọa mối hận trong lòng!"

Cái này thật ra thì cũng là tất cả thánh nhân ý tưởng, bọn họ cũng cảm thấy như đem Tô Diễn trực tiếp trấn áp tại cái này gò Đế Tân mà nói, không khỏi quá mức tiện nghi Tô Diễn!

Tốt nhất là đem Tô Diễn bắt sống trở về, sau đó dùng hết sức cực hình hành hạ!

Nếu không, bọn họ bảy vị thánh mặt người mặt muốn để ở nơi đâu?

Nhiều ít năm qua, năm đại thánh địa thánh nhân đều là cao cao tại thượng tồn tại, cho tới bây giờ không ai dám như vậy khinh nhờn thánh nhân phát động uy tín!

Chỉ có như vậy mới có thể kiếm thánh nhân uy danh!

Tô Diễn nhưng cười nói: "Xem ra các ngươi năm đại thánh địa người từ trên xuống dưới đều giống nhau, bản lãnh đều rất lơ là bình thường, nhưng công phu ngoài miệng nhưng là hàng đầu mạnh.

Trừ đánh ba hoa, các ngươi vậy không có chỗ gì dùng, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm sao ta sao?"

Bảy vị thánh nhân đều rất được ngứa răng, hận không được đem Tô Diễn lột da rút gân, nhưng bọn họ toàn lực không hề bắt.

Một vị thánh nhân ít nhất phải đối mặt bảy đầu Hạn Bạt cương thi vây công, còn có cái này không chỗ nào không có mặt mạnh mẽ bất tường lực, chỉ là muốn tự vệ liền cần dụng hết toàn lực, nơi nào còn có năng lực đi gọi Tô Diễn?

Liền liền trên tầng mây, vị kia Vân Thiên tôn giả lúc này cũng ở đây Hạn Bạt cương thi công kích dưới hiện ra chân thân tới, nguyên lai là một người vóc dáng khô đét ông già.

Vân Thiên tôn giả sắc mặt diễn cảm cũng là đặc biệt phức tạp, hắn dám dẫn đầu đối với năm đại thánh địa thánh nhân ra tay, đã chứng minh hắn thực lực phi phàm.

Nhưng dưới mắt cục diện này không phải bản lãnh phi phàm liền có thể làm được, cần phải bản lãnh thông thiên tài được.

Nhưng hắn cũng không nguyện ý tùy tiện rút lui, Sát Nhân kiếm xuất thế sắp tới, nếu đều đã đến bước này, làm sao đều phải đọ sức 1 phen mới được!

Thái Cực thánh địa thánh nhân thi triển màu xanh Bát quái trận pháp trên không trung phô triển mở, vốn là muốn đem Tô Diễn và Vân Thiên tôn giả toàn bộ đều bọc đi vào.

Nhưng Tô Diễn và Vân Thiên tôn giả đều vô cùng nhanh trí lui đến cái này màu xanh bát quái phạm vi bảo phủ ra.

Cái này màu xanh bát quái hơi thở phi phàm, ẩn chứa lực lượng vậy là đặc biệt không đơn giản, chỉ cần là tâm trí bình thường tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng cuốn vào trong đó.

Tô Diễn trên mặt mặc dù vẫn là biểu tình hài hước, nhưng tròng mắt bên trong đã xuất hiện một màn thần sắc nghiêm túc, bởi vì hắn đã trên nguyên tắc nhận ra, cái này màu xanh bát quái đại biểu là dạng gì thần thông!

Các thánh nhân cũng có thể giương ra mình lãnh vực, ở lãnh vực bên trong tự thân lực lượng có thể được lớn nhất tăng cường, thậm chí liền một phần chia vật lý quy luật cũng có thể vặn vẹo.

Mà đây màu xanh bát quái nơi phạm vi bảo phủ, chính là lãnh vực dung hợp thiên địa quy luật sau bản thăng cấp bản —— tái tạo càn khôn!

Vị này Thái Cực thánh địa thánh nhân nắm giữ tất nhiên là và không gian tức tức tương quan thiên địa quy luật, mới có thể dùng được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tới! cơ hồ phần lớn Hạn Bạt cương thi đều bị cái này màu xanh bát quái nơi quấn quanh, sau đó biến mất ở trong hư không.

Những thứ này Hạn Bạt cương thi cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa biến mất, mà là bị truyền đến thánh nhân mới tạo càn khôn bên trong!

Cái này màu xanh bát quái trên không trung cho thấy vô cùng cường đại thần quang, như thế nhiều Hạn Bạt cương thi bị đưa vào khác không gian sau đó, các thánh nhân tất cả đều là trên mình nhẹ một chút, áp lực nhỏ rất nhiều.

Xem tới nơi này, Tô Diễn đã có thể xác định, đây tuyệt đối chính là tái tạo càn khôn thủ đoạn.

Như vậy thủ đoạn bỏ mặc đặt ở cái nào kỷ nguyên, thời đại nào, cho dù là chư thần ở thế gian hỗn chiến thời đại, đều là giỏi lắm đại thần thông!

Chỉ có bản lãnh thông thiên triệt địa tu sĩ mới có thể nắm giữ thần thông như thế! Đây đã là người phàm không thể đến lãnh vực, chân nguyên ngược lại là thứ nhì, chủ yếu là đối với thiên địa phép tắc lĩnh ngộ và hiểu, cùng với tự thân tâm cảnh bả khống!

Nếu như tự thân tâm cảnh có thể chứa thiên địa, mới có thể dùng đạo pháp tạo nên càn khôn, phải có như vậy tâm cảnh, cần phải đạt được Như Ý chân tiên cảnh giới không thể!

Xem ra Thái Cực thánh địa vị này thánh nhân thực lực, nhất định không thua với Ôn Lan! Chuyển thế trọng tu trước khi thành tựu vậy nhất định không phải chuyện đùa!

Những thứ này Hạn Bạt cương thi mặc dù hung hãn, hơn nữa đối với phần lớn pháp bảo công kích miễn dịch, nhưng thua thiệt liền thua thiệt tại chưa có bất kỳ trí năng có thể nói, bị cái này càn khôn loại khác pháp thuật vây khốn sau đó, bỏ mặc làm sao bên trái nhô lên bên phải xông cũng không tìm được đi ra ngoài đường.

Thánh nhân tái tạo càn khôn cũng là một khối uyên bác thiên địa, Hạn Bạt cương thi rơi vào trong đó sau đó, cho dù có cả người cường đại man lực vậy căn bản không phát huy ra được!

Rảnh tay sau đó, mấy vị thánh nhân mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Diễn.

Dưới mắt đã không còn những cái kia vạn năm Hạn Bạt dây dưa, cũng là bọn họ thực hiện ý nghĩ trong lòng thời khắc!

Nếu không có thể ở chỗ này đem Tô Diễn hoàn toàn trấn áp nói, bọn họ làm thành thánh nhân danh tiếng vậy sẽ cùng nhau quét sân!

Đến nơi này loại thời khắc, cũng sẽ không có người và Tô Diễn chú trọng cái gì chiến trường lễ nghi, tất nhiên sẽ là tất cả thánh nhân chen nhau lên, dùng lực lượng mạnh nhất và nhanh nhất tốc độ đi đối phó Tô Diễn.

Tình thế tựa hồ bởi vì thành thánh nhân một tay tái tạo càn khôn mà lộn, nhưng Tô Diễn trên mặt vậy xuất hiện nụ cười quỷ dị, tựa hồ cũng không thế nào đem mấy vị này thánh nhân coi ra gì.

Mấy vị này thánh nhân đều có chút kinh nghi bất định, trong đầu nghĩ cái này Tô Diễn chẳng lẽ còn có cái gì ẩn núp bản lãnh không được?

Ôn Lan nói: "Chuyện cho tới bây giờ, Tô Diễn! Chúng ta và ngươi đã là không chết không thôi cục diện, ngươi đừng nghĩ từ nơi này an toàn chạy khỏi! Ngươi có cái gì thiên đại bản lãnh liền trực tiếp dùng đến đi! Đừng chết đến ập lên đầu tới lại tới hối hận!"

"Chạy khỏi?

Ta lúc nào nói qua mình muốn chạy trốn?"

Tô Diễn dần dần thu liễm nụ cười trên mặt,"Chính là một cái tái tạo càn khôn chỉ muốn ta khuất phục sao?

Đây không phải là đang nói vớ vẩn?"

Converter Dzung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử

Giới thiệu truyện Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn.