Dù Em Có Như Thế Nào Thì Anh Vẫn Yêu Em

Chương 21: Trùng Hợp

Đang ngồi xem phim thì có tiếng chuông, cô ra mở cửa. Là Mun.

-Đói chưa, tao mang đồ ăn sáng đến nè!

-Tao vừa ăn xong.

-Ăn rồi á? Ai làm cho mà ăn?

-Mẹ Vương Cát Uy.

-Ồ! Thì ra là mẹ chồng. Mày ở đây thì tao không lo mày nhịn ăn sáng rồi.

-Mà mày đến đây làm gì?

-Phải làm gì mới được đến à?

-...

-Tuần sau có cuộc đua xe do Mafia tổ chức, đăng kí đi không?

-Giờ tao thế này đi sao?

-Nghĩ cách sau, mà chuyện mày với Vương Tổng Tài là sao, kể tao nghe đi.

--------------------------------------------------------

-Hey! Lại làm việc à?_Nhóc chạy vào phòng giám đốc

-Không làm việc thì vào đây ngủ à? Chú đến đây có việc gì?

-Mafia mời đi xem cuộc đua xe vào tuần sau. Đi không?

-Không.

-Người ta mời thì đi đi, mỗi năm mới một có cuộc đua thế này, đến đấy nhỡ ngắm trúng được em nào thì sao? Đi đi.

-Thôi được rồi, nhìn cậu thế này còn ra thể thống gì nữa? Hình tượng của Duy Phong đâu rồi?

-Để ngoài cửa rồi, tôi đi lấy hình tượng. Bye bye