Hắc Đạo Nữ Vương: Xin Chào Thiếu Gia

Chương 30: Trở về

Mấy bạn đọc lại chương 29 nha, bởi vì bạn mình ra chuyện diễn ra quá nhanh, nên mình sửa >