TU TIÊN: BẮT ĐẦU THEO DƯỢC ĐỒNG BẮT ĐẦU (TU TIÊN: KHAI CỤC TÒNG DƯỢC ĐỒNG KHAI THỦY) - 修仙:开局从药童开始

Tu Tiên: Bắt Đầu Theo Dược Đồng Bắt Đầu (Tu Tiên: Khai Cục Tòng Dược Đồng Khai Thủy)  - 修仙:开局从药童开始
Tu Tiên: Bắt Đầu Theo Dược Đồng Bắt Đầu (Tu Tiên: Khai Cục Tòng Dược Đồng Khai Thủy)  - 修仙:开局从药童开始
Tình trạng
Đang ra
Thể loại
Tiên Hiệp
Nguồn
Đang cập nhật
Lượt xem
3,746
Đánh giá
1 2 3 4 5
Đọc truyện Tu Tiên: Bắt Đầu Theo Dược Đồng Bắt Đầu (Tu Tiên: Khai Cục Tòng Dược Đồng Khai Thủy) - 修仙:开局从药童开始 tại itruyen.net. Cập nhật Full nhanh nhất Tu Tiên: Bắt Đầu Theo Dược Đồng Bắt Đầu (Tu Tiên: Khai Cục Tòng Dược Đồng Khai Thủy) - 修仙:开局从药童开始 tác giả Đại Thừa Tôn Giả trên iTruyện thuộc thể loại Tiên Hiệp. iTruyen.net | Web Đọc truyện online Kho Truyện Full hay mới nhất

Phàm nhân lưu, xấu bụng, động não, trùng sinh tại ầm ầm sóng dậy tu tiên giới Mọi thứ lấy 'Ổn' làm đầu, mọi chuyện tính trước làm sau, động thì lôi đình một kích, động sau lặng yên không một tiếng động. Giấu át chủ bài, luyện linh đan, tu độn thuật, luyện pháp thuật.